En styrka i en orolig värld
Phia Andersson, formand for Socialdemokraterne i Nordisk Råd blog
blog

Det nordiska samarbetet är en styrka i en orolig värld. Vårt samarbete har funnits länge och bygger på grundläggande värderingar, så som demokrati och mänskliga rättigheter. Tillsammans är vi 26 miljoner människor och utgör en av de 10 starkaste ekonomierna i världen. I internationella sammanhang kan vi – tillsammans – höja vår röst för att påverka samhällsutvecklingen åt den riktning som vi tror på. ”Tillsammans är vi starkare”, för att citera den nordiska visionen.

 

Idag pågår en flyktingkris framför våra ögon. Människor flyr från krig, terror och förtryck. Vi har alla sett bilder på överfulla båtar över Medelhavet med människor som flyr för sina liv, många från det fasansfulla kriget i Syrien. Över 60 miljoner människor är på flykt idag, den högst siffran sedan andra världskriget. Många flyktingar har sökt sig till tryggheten i våra länder och Sverige tog under förra året emot 163 000 asylsökande. Många människor har gjort fantastiska insatser för att välkomna och ta emot flyktingar. Frivilliga och civilsamhällets organisationer har runt om i Sverige samlat in och delat ut mat, kläder och leksaker på tågstationer och flyktingförläggningar till människor på flykt. Jag är stolt över det fina arbetet!

 

Under samma period tog Finland, Danmark och Norge emot mellan 20 000 och 30 000 asylsökande. Situationen i Sverige blev under hösten ohållbar, vårt mottagarsystem klarade inte av att ta emot fler asylsökande. Det fanns till slut inte personal, boendeplatser och resurser att ta emot fler människor. Det ledde fram till en blocköverskridande överenskommelse i riksdagen som innebar skärpta asylregler. Kort därefter införde regeringen id-kontroller i Öresundsregionen för att mottagarsystemet skulle få ett andrum. Det är naturligtvis olyckligt att id-kontroller ska behövas, med tanke på vårt arbete med att avlägsna gränshinder. Men det var en nödvändig åtgärd i en svår situation. Min förhoppning är att gränskontrollerna inte ska bli långvariga.    

 

Vi socialdemokrater i Sverige anser att flyktingkrisen måste hanteras på EU-nivå och gemensamma beslut måste fattas och hållas. Krisen kan inte vara några få länders ansvar – utan alla har ett ansvar. Vi har också ett gemensamt nordiskt ansvar.

 

Våra nordiska länder har också ett viktigt ansvar att på bästa sätt integrera de som får stanna. Det är en utmaning att få en stor befolkningsökning på kort tid, de nyanlända ska få språkträning, utbildning, boende och arbete. De ensamkommande flyktingbarnen behöver skolgång och ett tryggt boende. Vi måste också arbeta med attityder, så att inte diskriminering, rasism och främlingsfientlighet ökar och får fotfäste.

 

Våra nya medborgare kan bli en stor tillgång för våra länder. Norden har en åldrande befolkning och lyckas vi bra med integrationen får vi ett tillskott som våra länder behöver. Min förhoppning är att vi kan göra denna resa tillsammans och lära av varandra, kunskapsutbyte och positiva exempel är styrkan i det nordiska samarbetet.

 

Phia Andersson, ordförande för S-gruppen i Nordiska rådet

 

Følg vores arbejde i Nordisk Råd

https://www.facebook.com/s.nordisk

https://twitter.com/SocNR