Flyktningstrømmen de siste månedene har imidlertid skapt ulike reaksjoner i de nordiske land. For første gang på mer enn 60 år kan statsborgere fra nordiske land bli avkrevd pass ved reise i Norden. Dette var tema på Nordisk Råds sesjon i Oslo i midten av april. Fra sosialdemokratisk side ble det lagt vekt på at dagens reguleringer må være begrenset i tid, at situasjonen krever samarbeid og erfaringsutveksling for å sikre best mulig integrering og at det er behov for samordning i forhold til tiltak i regi av EU.

Sosialdemokratene i Nordisk Råd hadde også andre viktige på agendaen som kampen mot sosial dumping, skatteparadiser og skatteunndragelse.

Den nordiske velferdsmodellen bygger på et solidarisk skattesystem og sosialdemokratene oppfordrer de nordiske regjeringer til å samarbeide om å bekjempe skatteunndragelse nasjonalt og internasjonalt.

Etter forslag fra sosialdemokratene vedtok Nordisk Råd å oppfordre de nordiske regjeringer til å utrede om endrede arbeidsforhold i flybransjen hvor fast ansatte erstattes med billig innleid arbeidskraft, utgjør en trussel mot flysikkerheten

Styret i Socialdemokraterne i Nordisk Råd

Sonja Mandt, Norge

Phia Andersson, Sverige

Henrik Dam Kristensen, Danmark

Maarit Feldt-Ranta, Finland

Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir, Island

Dansk tekst: http://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE8639230/vejen-frem-er-oeget-nordisk-samarbejde/

Finsk tekst: https://demokraatti.fi/pohjoismaisen-neuvoston-demarit-rajatarkastuksista-dialogi-on-valttamaton/

Svensk tekst: http://markbladet.se/?artikel=201605110913239337

Islandsk tekst: http://www.visir.is/leidin-afram-er-aukid-norraent-samstarf/article/2016160509674

Følg Socialdemokraterne i Nordisk Råd:

https://www.facebook.com/s.nordisk

https://twitter.com/SocNR