Gunilla Carlsson är riksdagsledamot från Göteborg. Hon var vice ordförande för kulturutskottet under förra mandatperioden. Nu sitter hon i finansutskottet och valdes nyligen till vice president i Nordiska rådet på sessionen i Oslo. Under 2019 kommer Sverige att vara ordförande för Nordiska rådet och det svenska ordförandeprogrammet heter ”Norden var dag – demokrati och folklig förankring”.

-        Det är ett fantastiskt roligt uppdrag. Det finns mycket som förenar i Norden, men vi ser också att länderna tar lite olika riktningar. För mig är det viktigt att stå upp får demokratin och den folkliga förankringen, menar Gunilla Carlsson.

Sessionen hölls inte långt efter att den danska regeringen meddelat att public service-bolaget, DR, ska spara 20 procent på fyra år. I de nya direktiven ska även DR ”sprida dansk kultur och det danska kulturarvet”. På sessionen fanns den danska statsministern på plats. Gunilla Carlsson tog tillfället i akt och frågade honom vilka konsekvenser han tror att de omfattande nedskärningarna kommer att få för public service-bolaget. Och han svarade ”Inga konsekvenser”.

-        Jag är oroad över medieutvecklingen i Danmark. Det är viktigt att vi i Norden värnar public service, annars är risken stor att demokratin urholkas och att förtroendet för journalistiken och politiker minskar om det tummas på mediernas oberoende.

Gränshinder är en ständigt aktuell fråga i Nordiska rådet. Och det pågår ett arbete för att lösa och förhindra att nya uppkommer. Det ska vara lätt för människor att arbeta, flytta, pendla, studera och bedriva handel över våra nordiska gränser. Gunilla Carlsson berättar om ett gränshinder som blev tydligt under sessionen när en kollegas medicin kom bort på resan.

-        Han kunde inte hämta ut medicinen i Oslo eftersom han behövde ett pappersrecept och läkaren i Sverige kunde inte föra över ett e-recept till Norge. Vi kommer att arbeta vidare med det här gränshindret. Det är en viktig fråga som måste lösas.

Den stora höstsessionen kommer att hållas i Stockholm den 29-31 oktober. Där kommer statsministrar och fackministrar att närvarar för att svara på frågor från rådets medlemmar. Under sessionen behandlas också medlemsförslag.

-        Socialdemokraterna är en aktiv grupp. Vi har skrivit många medlemsförslag om bland annat ett ökat samarbete mellan de nordiska sjukvårdsystemen, att göra Norden världsledande inom 5G samt föreslagit att man ska utreda om ändrade arbetsvillkor inom flygbranschen är ett hot mot flygsäkerheten, berättar Gunilla Carlsson.  

Faktaruta:

De som ingår i den svenska (S)-gruppen i Nordiska rådet är: Gunilla Carlsson, gruppledare och vice president, Pyry Niemi, ordförande för utskottet tillväxt och utveckling i Norden, Emilia Töyrä, Lars Mejern Larsson, Eva Lindh, Per-Arne Håkansson, Paula Holmqvist, Aylin Fazelian, Patrik Björck, Åsa Karlsson och Anders Ygeman.