Filmindustrin är en av de växande industrierna i världen. Genom satsningar i filmproduktion kan vi också öka turismen i Norden. Tack vare den vackra naturen samt det unika Nordiska ljuset är Norden ett särskilt attraktivt område för internationella filmindustrier. Vi representerar en trygg del av världen med goda språkkunskaper i Engelska. Vår välfärdsmodell är också ett starkt varumärke.

I Norden finns det också innovativa regissörer och kända filmprodukter, såsom bl.a. The Bridge (Bron), Wallander, Mies vailla menneisyyttä och Skam. Genom att kompetensutveckla och sysselsätta lokala talanger säkrar vi en levande filmbransch i Skandinavien. Filmen är ett kraftfullt kommunikationsinstrument som når många människor, skapar identitet och bygger ett varumärke med positiv inverkan.

Vårt mål ska vara att internationella filmskapare attraheras till Norden. Nordiska rådet har under de senaste åren fokuserat på turism och de möjligheter som finns inom branschen. Att satsa på en Nordisk filmkommission skulle vara ett naturligt steg för Nordiska rådet i arbetet för att få en hållbar och ökad turism i regionen. När vår unika natur syns i filmer och TV-serier runt om i världen så fungerar det som en nordisk reklampelare som attraherar utländska turister till Norden.

För tillfället finns det 12 filmkommissioner i Norden, som tillsammans marknadsför Skandinavien/Norden som det mest lämpliga området i världen att förlägga filmspelningar. Detta arbete sker idag via närverket Scandinavian Locations som drivs av frivilliga. De flesta nordiska länder har också nationella filmuppdrag som etablerar kontakter mellan nationella och internationella filmtillverkare. Det finns en betydande internationell konkurrens om lokaliseringen av stora filmproduktioner. Genom att etablera ett mer formellt samarbete skulle de nordiska länderna säkra sig en bättre position.

Socialdemokratiska gruppen anser att filmindustrin är en viktig prioritering som kan skapa ny verksamhet, sysselsättning och välstånd, men också bidra till att vidareutveckla det nordiska varumärket. Filmbranschen kommer också att ha positiva effekter på alla andra snabbt växande branscher, såsom turismen.

Socialdemokraterna föreslår att Nordiska rådet / Nordiska ministerrådet etablerar en Nordisk filmkommission och lägger till ett startbelopp på 4 miljoner norska kronor i budgeten för 2019.

Läs mer om vårt medlemsförslag här:

http://www.norden.org/da/nordisk-raad/sager-og-dokumenter/a-1751-tillvaext/

 

Følg Socialdemokraterne i Nordisk Råd:

https://www.facebook.com/s.nordisk

https://twitter.com/SocNR