Jag tycker att det blev en bra diskussion om gränskontroller på sessionen. Frågan är viktig, eftersom kontrollerna påverkar våra länder – och framför allt Öresundsregionen.

Det nordiska arbetet bygger på samarbete och det är viktigt att även denna fråga utgår ifrån en god dialog och en bra samverkan. Detta blir extra viktigt om EU inte lyckas att ta sitt ansvar i den pågående flyktingkrisen. Vi socialdemokrater menar att omvärlden måste visa på medmänsklighet och hjälpa till att mildra denna svåra flyktingsituation som många människor befinner sig i. Om de gemensamma besluten som nu är fattade inom EU inte hålls, då måste våra ministrar föra samtal och hitta lösningar. Dialogen är nödvändig – både bland statsråd och inom Nordiska rådet.

Fokus på flygsäkerhet

På sessionen behandlades även ett medlemsförslag från Socialdemokraterna om arbetsvillkor och flygsäkerhet. Det är ett viktigt förslag som går ut på att vi vill uppmana de nordiska regeringarna att utreda om de ändrade arbetsvillkoren inom flygbranschen är ett hot mot flygsäkerheten. Åsikterna på sessionen gick isär, men efter en omröstning kunde vårt förslag antas.

Nya medlemsförslag fra S-gruppen

Vi socialdemokrater lade även fram flera nya medlemsförslag. Förslagen handlar om jämlik hörselvård inom Norden, forskningssamarbete och åtgärder för att motverka sexuella trakasserier på arbetsplatserna, ökat samarbete för att minska matsvinn, hur våra länder kan arbeta för att uppfylla de internationella klimatmålsöverenskommelserna, kunskapsutbyte om hur skolor kan integrera flyktingbarn på bästa sätt och samarbete mellan de nordiska ländernas neurovetenskapliga databanker. Medlemsförslag är ett viktigt redskap för att påverka politiken inom Nordiska rådet.

S bekämpar skatteflykt

Våra nordiska välfärdsmodell bygger på att vi solidariskt betalar skatt. Det har skapa goda, stabila och trygga välfärdssamhällen. Nyligen har det avslöjats att många välbeställda personer runt om i välden, även i Norden, har gömt undan pengar i skatteparadis för att undkomma skatt. Vi socialdemokrater i Nordiska rådet vill arbeta för att bekämpa skatteflykt. Vi uppmanar de nordiska regeringarna att samarbeta och motverka skatteflykt – samt driva frågan i internationella sammanhang. 

För att läsa Phia Anderssons  tal om gränskontroller på sessionen, finns hela underlaget som PDF här på nätsidan.

Følg Socialdemokraterne i Nordisk Råd:

https://www.facebook.com/s.nordisk

https://twitter.com/SocNR