Jorodd Asphjell (A), formand for Udvalget for Kundskab og Kultur i Norden, vil have en svanemærkning for mad, kunsthåndværk og design. Forslaget blev præsenteret på udvalgets møde i Island den 20. september.

Mærkningen skal fremme nordisk mad, kunsthåndværk og design af høj kvalitet, både i Norden og internationalt. Den kan fungere som en løftestang, som igen vil bidrage til at gøre det attraktivt som producent og virksomheder at søge om Svanemærkning af ens produkter. En anden effekt vil være, at producenterne af lokale fødevarer, kunsthåndværk og design vil yde en ekstra indsats for at opnå gode og bæredygtige processer i fremstillingen af ​​deres produkter og dermed bidrage til opfyldelsen af ​​FN’s mål for bæredygtighed.

Svanen er et velkendt symbol for miljømærkede produkter i hele Norden og blev stiftet af Nordisk Ministerråd i 1989. Alle lande i Norden har et sekretariat, som tager imod ansøgninger fra virksomheder, der ønsker at få deres produkter miljømærket. De respektive sekretariater gennemfører inspektionsbesøg og markedsføring i deres lande. Idéen bag Svanemærket er at hjælpe forbrugerne til vælge de bedste produkter ud fra et miljøperspektiv.

Nordisk mad, nordisk kunsthåndværk og design er berømt over hele verden og signalerer høj kvalitet, bæredygtighed, kreativitet og skønhed. Også dér har forbrugerne behov for en vejledning for at kunne vælge rigtige produkter ud fra et miljømæssigt synspunkt, og forbrugerne skal vide, at produkterne rent faktisk er nordisk mad, kunsthåndværk og design. Kriterierne skal overvejes nøjes, men som det fremgår af forslaget, kan det være kvalitet, bæredygtighed og kunstnerisk praksis. 

 

Foto: norden.org