Socialdemokraterne i Nordisk Råd ønsker at Ungdommens Nordiske Råd (UNR) i højere grad skal blive hørt og inkluderet i det politiske nordiske samarbejde. UNR udviser stort engagement og repræsenterer de unge stemmer i den politiske arena, og med udgangspunkt i Ungdommens Nordiske Råds årlige session i oktober fremkommer mange forslag til nye initiativer og forslag fra de medlemsorganisationer og mange tusinde unge mennesker, som organisationerne har i ryggen. 

De har direkte erfaring med problemstillinger, som rører sig blandt de unge i de nordiske lande. Dermed er UNR er vigtig brik, for at Norden skal føles relevant for ungdommen i fremtiden også.

Det er en vigtig del af det nordiske samarbejde at UNR i dag har taletid ved Nordisk Råds møder både i udvalg, partigrupper og i plenardebatter, da ungdommen er en vigtig del af demokratiet. Men der bør gives yderligere plads til UNR i det nordiske samarbejde.

Mod den baggrund anbefaler Den Socialdemokratiske Gruppe, Nordisk Råd at Ungdommens Nordiske Råd skal kunne fremsætte deres egne medlemsforslag fra talerstolen i plenum til Nordisk Råds møder

 

Her kan du følge sagen på Nordisk Råds hjemmeside:

http://www.norden.org/da/nordisk-raad/sager-og-dokumenter/a-1674-presidiet/

Følg Socialdemokraterne i Nordisk Råd:

https://www.facebook.com/s.nordisk

https://twitter.com/SocNR