Partigruppesekretæren leder gruppens politiske arbeid, fungerer som rådgiver og kontaktperson for gruppens medlemmer samt har ansvaret for gruppens administrasjon og kommunikasjon.

Gruppesekretæren forbereder gruppens aktiviteter og møter, koordinerer og følger opp gruppens politiske arbeid, fungerer som koordinator og rådgiver for gruppens medarbeidere, overvåker utviklingen innen politiske saks- og interesseområder innenfor Nordisk Råd og organiserer gruppens eksterne kommunikasjon.

Arbeidet utføres selvstendig etter gruppeledelsens retningslinjer og krever mulighet for å reise. Arbeidsspråk er et av de skandinaviske språk, annen språkkunnskap en fordel.  Arbeidssted i Folketinget i København der Nordisk Råd og Nordisk ministerråds kontorer ligger.

Lønn etter avtale.

Søknader sendes per e-post  til  gruppens leder Martin Kolberg, martin.kolberg@stortinget.no  innen 1.februar 2019. Spørsmål rettes til samme tel. +47 907 75 258.

Den sosialdemokratiske gruppen i Nordisk Råd består av sosialdemokratiske parlamentarikere fra de nordiske land og selvstyrende områder.